Zajęcia z użyciem klocków Lego w klasie VIII 1

LogoLP

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

ZespółSzkolno-Przedszkolny w Żelisławicach otrzymałdofinansowanie w kwocie 60 tysięcy zł na zakup pomocy dydaktycznychz programu rządowego „Laboratoria Przyszłości”. W ramach wyposażenia obowiązkowego i dodatkowego szkoła zakupiła pomoce, dzięki którym wyposażononastępujące pracownie:

- pracowania druku 3D (dwie drukarki 3D wraz z filamentami, dwa laptopy do obsługi drukarek 3D, dostęp do platformy SkrivareAcademy z modelami 3D oraz pomocami dla nauczycieli),

- pracownia audio-video (profesjonalny aparat fotograficzny wraz ze statywem, mikrofonem, gimbalem, oświetlenie do realizacji nagrań, mikroporty do nagrań, głośnik mobilny z mikrofonami).

- pracowania techniczna (lutownica, mikrokontrolery z czujnikami i akcesoriami),

- pracownia STEAM (łącznie 12 zestawów podstawowych i rozszerzonych klocków LEGO® Education SPIKE™).

Oprogramowanie i platforma Skriware do grafiki 3D jest wykorzystywana na lekcjach informatyki do poszerzania wiedzy i umiejętności uczniówz zakresu tworzenia grafiki trójwymiarowej i obsługi nowo zakupionego sprzętu. Stworzone modele są drukowane na drukarce 3D.

Sprzęt audio-video wykorzystywany jest do utrwalania i nagrywania uroczystości szkolnych, wycieczek, akcji organizowanych w szkole. Głośnik mobilny z mikrofonem uatrakcyjnia lekcje muzyki, zajęcia dodatkowe z rytmiki. Mikrokontrolery, czujniki, lutownica urozmaicająlekcje techniki.

Za pomocą zestawów klocków Lego uczniowie nazajęciach konstruująmechanizmy i roboty, które mogą wprawić w ruch. Poznają elementy, takie jak: czujniki, silniki, programowalny element Hub oraz ich zastosowanie. Na zajęciach informatycznych uczniowie klasy II realizują innowację pedagogiczną,,Lego Education”,gdzie uczą się podstaw robotyki. Klasy starsze wykorzystują klocki Lego do naukiprogramowania w języku Python. Dzięki zdobytym umiejętnościom uczniowie budują roboty, pojazdy i wprawiają je w ruch.

Zakupiony w ramach Laboratoriów Przyszłości sprzęt odpowiada potrzebom naszej szkoły i jest wykorzystywany na lekcjach obowiązkowych - do realizacji podstawy programowej na zajęciach dodatkowych oraz kołach zainteresowań.

Paweł Korusiewicz-nauczyciel informatyki

w SP im. H. Sienkiewicza w Żelisławicach

druk3d145387 roboty45388

Zajęcia w klasie II z wykorzytstaniem klocków Lego Spike zakupionych w ramach #LaboratoriaPrzyszłości

314435416 874105117084212 5263482099243766862 n314209265 918039202508535 6800669426232631232 n

314596166 1391383784731863 8945687781447679950 n

314080830 1300361294055078 9009934642212728416 n

315523614 1558854617952210 9004935807911084739 n

315925543 541286147996262 6832453507803411334 n


 

Wykorzystanie drukarki 3D do stworzenia breloka do kluczy.

 

Projekt
projekt1

Wydruk

druk1 brelok2

Gotowy brelok

 brelok1

W ramach innowacji pedagogicznej uczniowie klasy II wykonują prace z użyciem klocków LEGO Spike zakupionych w ramach projektu #LabolatoriaPrzyszłości

 

Fotorelacja z zajęć:


logo-Laboratoria Przyszlosci poziom kolor-e1642516756298-600x246

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŻELISŁAWICACH OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE

W KWOCIE 60 TYS. ZŁ DO ZAKUPU POMOCY DYDAKTYCZNYCH, 
 W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”.

 

Szkoła planuje zakup: (wyposażenie podstawowe)

 • Drukarki 3D wraz z akcesoriami z dostępem do platformy druku 3D.
 • Filamenty.
 • Profesionalny aparat fotograficzny wraz z akcesoriami.
 • Statyw do aparatu z akcesoriami.
 • Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami.
 • Lutownicy.
 • Mikroport z akcesoriami.
 • Oświetlenie do realizacji nagrań.
 • Gimbal.

Dodatkowo w ramach projektu szkoła zakupi:

 • Laptopy do obsługi drukarki 3D - pracownia druku 3D.
 • Klocki do konstruowania robotów - Zestaw LEGO® Education SPIKE™ Prime - pracownia STEAM.
 • Głosnik mobilny do nagłośnienia imprez szkolnych. 

logo ok

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane jeszcze w 2021 roku w całości z góry – bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy.

GRAFIKA 2