plakat-cytat

List do rodziców

broszura dla rodziców

broszura dla rodziców1

plakat-dla-rodzicow

dekalog książkowy dla rodziców

Dlaczego warto czytać dzieciom

 

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
na lata 2021-2025

Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa

 

Z przyjemnością informujemy, że Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żelisławicach został beneficjentem „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” i uzyskał rządowe wsparcie finansowe przeznaczone na zakup książek i modernizację biblioteki szkolnej.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki        i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

W NPRCz 2.0 na lata 2021-2025 wyróżniono cztery Priorytety:

Priorytet 1: Poprawa oferty bibliotek publicznych.

Priorytet 2: Inwestycje w infrastrukturę bibliotek publicznych.

Priorytet 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Priorytet 4: Program dotacyjny dla bibliotek oraz promocja czytelnictwa.

Kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa dla naszej placówki wynosi 4000 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup książek, elementów wyposażenia biblioteki i realizację działań promujących czytelnictwo.

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa