SKMBT C36422100711410

 

ZAJĘCIA GRUPOWE METODĄ INPP W NASZEJ SZKOLE  

WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI ZE SPECYFICZNYMI PROBLEMAMI W NAUCE-  SZKOLNY PROGRAM INTERWENCYJNY SALLY GODDARD BLYTHE                                                            

     Gotowość szkolna to nie tylko osiągnięcie odpowiedniego wieku metrykalnego. Aby dobrze sobie radzić w środowisku szkolnym, dziecko powinno być w stanie: siedzieć nieruchomo, skupić uwagę na jednym zadaniu i nie rozpraszać się z powodu dodatkowych bodźców w otoczeniu, utrzymać w ręku i manipulować przyborami do pisania, kontrolować ruchy oczu konieczne do utrzymania stabilnego obrazu na stronie, podążać za linią druku tak, aby oczy nie przeskakiwały lub nie gubiły wiersza, a także potrafiły się przystosować do zmiany odległości patrzenia w odpowiednim tempie.  Są to umiejętności fizyczne, które wiążą się z rozwojem i dojrzewaniem sprawności ruchowych i kontroli postawy.

Co to jest niedojrzałość neuromotoryczna?

https://www.facebook.com/inppPolska/videos/5469837896440168/

http://inpp.pl/odruchy-173.html

Termin ten znany również pod skrótem NMI (neuromotor immaturity)odnosi się do pominięcia jakiegoś etapu rozwoju dziecka lub zatrzymania rozwoju na wczesnym jego etapie.   Każdy przeciętny, donoszony noworodek rodzi się ze zbiorem pierwotnych odruchów, które są hamowane lub kontrolowane przez wyższe ośrodki w mózgu w pierwszym roku życia. Jeżeli nie zostaną one wyhamowane w odpowiednim czasie, to pozostaną aktywne w ciele i mogą zakłócać rozwój różnych funkcji. W miejsce zanikających w pierwszym roku życia odruchów pierwotnych pojawiają się odruchy posturalne, które powinny być w pełni dojrzałe po skończeniu przez dziecko wieku trzy i pół roku.

ODRUCHY PIERWOTNE- rozwijają się w okresie życia płodowego. Są one w pełni rozwinięte w momencie narodzin w terminie, a następnie stopniowo wyhamowywane i przekształcane w bardziej dojrzałe wzorce ruchowe oraz sprawności posturalne.

ODRUCHY POSTURALNE- zaczynają pojawiać się od ok. 3 miesiąca życia i zostają z nami do końca życia . Jak pisze Sally Goddard „ wspólnie odruchy posturalne tworzą podłoże autonomicznej (podświadomej) kontroli postawy, równowagi i koordynacji w środowisku…, umożliwiają człowiekowi panowanie nad swoimi ruchami wykonywanymi w przestrzeni… „.
Niewykształcenie się  odruchów posturalnych ma wpływ na naukę szkolną.

   Według definicji INPP termin niedojrzałość neuromotoryczna oznacza występowanie zbioru przetrwałych odruchów pierwotnych powyżej szóstego miesiąca życia w połączeniu z brakiem lub niedojrzałością odruchów posturalnych powyżej wieku trzech i pół roku.
                                                                                                                                                             Objawy:

Odruchy pierwotne, które pozostają aktywne mogą mieć wpływ między innymi na to, że dziecko:

 • nie potrafi się skoncentrować,
 • jest podatne na bodźce rozpraszające,
 • ma problem z nauką czytania, pisania
 • wolno przepisuje z tablicy, gubiąc przy tym linijki tekstu
 • pismo dziecka jest nieczytelne, nieprawidłowo trzyma długopis
 • ma nieprawidłową pozycję siedzącą, często podpiera głowę przy biurku
 • ma problem z równowagą i koordynacją
 • ma chorobę lokomocyjną
 • ma trudności z łapaniem piłki
 • nie potrafi zapamiętać prostych instrukcji
 • ma obniżoną sprawność fizyczną
 • ma problem z odczytywaniem godzin z zegara
 • ma opóźniony rozwój mowy i zaburzenia artykulacji

Dodatkowymi wskazaniami do diagnozy i terapii INPP są trudności okołoporodowe, problemy z karmieniem, opóźnienia rozwoju mowy, brak raczkowania, turlania, pełzania, przyspieszone chodzenie lub znaczne jego opóźnienie, alergie, długotrwałe moczenie nocne, nadwrażliwości w obrębie różnych zmysłów, niewłaściwe napięcie mięśniowe.

   Istnieje wiele przyczyn, które wpływają na słabe postępy w szkole. Jednakże dojrzałość neuroruchowa jest tym kluczowym czynnikiem, na który przez odpowiedni program wypracowanych przez INPP ćwiczeń ruchowych szkoły mogą wpływać.

Program Ćwiczeń Integrujących INPP dla szkół opracowany przez Sally Goddard Blythe jest szeroko stosowany w szkołach w Wielkiej Brytanii i innych krajach europejskich.

   Program szkolny opiera się na powtarzaniu naturalnych, prawidłowych wzorców ruchowych, jakie wykonuje dziecko w pierwszym roku życia. Ćwiczenia dostosowane do grupy przez nauczyciela. Obejmuje on od 2-5 ćwiczeń wykonywanych codziennie w szkole przez ok.10-15 minut. Ćwiczenia są modyfikowane po ok. 4-6 tygodniach. Program trwa ok.10 miesięcy.

Program opracowany przez Instytut Psychologii Neurofizjologicznej INPP został sprawdzony w praktyce. Umożliwia on ocenę stanu neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP na początku oraz po zakończeniu programu. Dzieci zostaną przebadane serią testów pozwalających sprawdzić obecność trzech odruchów, kontrolę równowagi statycznej, koordynację, percepcję wzrokową oraz integrację wzrokowo- ruchową.                                                                                                                                                           Nad przebiegiem ćwiczeń czuwa nauczyciel, który ukończył szkolenie zatwierdzone przez INPP.

BIBLIOGRAFIA:

Sally Goddard Blythe "Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki?" wydanie drugie poprawione. Wyd. PWN

Więcej informacji na stronach INPP Polska                                                       http://www.inpp.pl/
The Institute for Neuro-Physiological Psychology w Chester                        
http://www.inpp.org.uk/

                                                                                                     

Materiały informacyjne:Niezintegrowany TOB, ATOS, STOS

Informacje przygotowała Elżbieta Rucińska

 

 

Czytamy z sercem

Plakat wydarzenia-1

 

 

 

     Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żelisławicach przyłączył się do Ogólnopolskiej Akcji Czytelniczej „Czytamy z sercem”. Wydarzenie zorganizowane jest z okazji Dnia Głośnego Czytania i Światowego Dania Serca. Celem akcji jest promowanie czytelnictwa oraz zgłębianie wiedzy na temat serca.

 

 

Plakat - jak dbać o sere-1

 Plakat - jak dbać o sere-2

Ulotka - pierwsza pomoc-1

Ulotka - pierwsza pomoc-2

 

M. Paliga-Bańka

 

 

 

 

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
na lata 2021-2025

Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa

 

Z przyjemnością informujemy, że Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żelisławicach został beneficjentem „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” i uzyskał rządowe wsparcie finansowe przeznaczone na zakup książek i modernizację biblioteki szkolnej.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki        i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

W NPRCz 2.0 na lata 2021-2025 wyróżniono cztery Priorytety:

Priorytet 1: Poprawa oferty bibliotek publicznych.

Priorytet 2: Inwestycje w infrastrukturę bibliotek publicznych.

Priorytet 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Priorytet 4: Program dotacyjny dla bibliotek oraz promocja czytelnictwa.

Kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa dla naszej placówki wynosi 4000 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup książek, elementów wyposażenia biblioteki i realizację działań promujących czytelnictwo.

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa

 

 

 

kk plakat zuchy przedszkole

 

 

 

 

 

plakat II edycja grupa

 

Mpotega

Otrzymaliśmy grant Fundacji mBank - dziewiąta edycja mPotęgi rozstrzygnięta

 

W 9. edycji mPotęgi granty otrzyma 114 projektów z całej Polski. Są to 83 projekty kierowane do uczniów klas 4-6 oraz 31 projektów dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych. Łączna kwota, jaką w tym roku mFundacja przeznaczy na granty, wyniesie prawie 632 tys. zł.  Wpłynęło 478 wniosków w obu kategoriach.

mPotęga to program, który Fundacja mBanku realizuje już od ośmiu lat. W tym czasie dofinansowała ponad 1,1 tys. Odbiorcami tych działań było ponad 1 mln uczniów w całej Polsce.

„Z przyjemnością informujemy, że państwa projekt otrzymał dofinansowanie.” - takimi słowami rozpoczynała się odpowiedź na nasz wniosek pod tytułem „Matematyka w domu, szkole i zagrodzie”, opracowany do bieżącej edycji programu. Jest to drugi nasz projekt, który uzyskał dofinansowanie. Poprzedni realizowany był w roku szkolnym 2017/2018 przez uczniów ówczesnej klasy VII dla całej społeczności szkolnej . W bieżącej edycji projekt swoim zasięgiem obejmie klasy IV-VI, a do aktywnego udziału zostaną zaproszeni rodzice uczniów.

Wybrane cele projektu:

1. Rozwijanie sprawności rachunkowej w sytuacjach praktycznych - uczeń posługuje się podczas projektu obliczeniami pamięciowymi i pisemnymi w tym w obliczeniach: pieniężnych, czasu, długości, masy.

2. Rozwijanie wyobraźni geometrycznej - uczeń korzysta z własności figur geometrycznych w praktyce.

3. Łączenie teorii z praktyką przy racjonalnym użyciu TIK. Uczeń wykonuje zadania z wykorzystaniem technologii informatycznych.

Wśród zaplanowanych aktywności znalazły się m. in. turniej tabliczki mnożenia. wyjazd na warsztaty edukacyjne, turniej gry „Super Farmer” , zajęcia praktycznego stosowania matematyki pt. „Smakołyki z krain Liliputów i Olbrzymów” i wiele innych. Projekt będzie realizowany w pierwszym półroczu roku szkolnego 2022/2023.

Już teraz zapraszamy do udziału.

Alicja Nimirska

Ilona Kurzak – Szewczyk

 

 

 

Akad1

Akad2

Akad3

 

 

 

 

 

Bierzemy udział w programie Kicia Kocia

 

 

 

1619221199 1619171120logo-3

 

„Rozwój kompetencji kluczowych,

metody eksperymentu oraz indywidualizacji pracy z uczniem

drogą edukacyjnej przygody uczniów z terenu Gminy Siewierz"

 

0d stycznia 2021 r w Zespole szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach realizowany jest projekt pt. „Rozwój kompetencji kluczowych, metody eksperymentu oraz indywidualizacji pracy z uczniem drogą edukacyjnej przygody uczniów z terenu Gminy Siewierz", na którego realizację Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach konkursu realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014–2020, poddziałanie 11.1.4. Jego celem jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez realizację zajęć mających na celu rozwijanie kompetencji kluczowych, nauczanie metodą eksperymentu, indywidualizację pracy z uczniem o specjalnych potrzebach oraz doskonalenie umiejętności nauczycieli.

  

W ramach podjętych działań realizowane są zajęcia dodatkowe:

-      Zajęcia wyrównawcze z matematyki,

-      Zajęcia rozwijające z matematyki,

-      Zajęcia wyrównawcze z biologii,

-      Zajęcia rozwijające z biologii,

-      Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego,

-      Zajęcia rozwijające z języka angielskiego,

-      Zajęcia z języka niemieckiego,

-      „Kreatywny uczeń” – dwie grupy,

-      „Matematyka w doświadczeniach”,

-      „Fizyka w doświadczeniach”,

-      Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – dwie grupy.

 

W ramach projektu również doposażona została placówka w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć.