PROCEDURA DIAGNOZOWANIA I WYDAWANIA OPINII I INFORMACJI

Procedura_diagnozowania_i_wydawania_opinii_i_informacji.pdf

 


 

 

Akademia Czerniaka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

w Żelisławicach 2022/2023

         Chociaż zainteresowanie czerniakiem rośnie, to świadomość Polaków na jego temat jest wciąż niska. Aby w jeszcze większym stopniu upowszechnić wiedzę o tym nowotworze, Akademia Czerniaka zainaugurowała program profilaktyczno-edukacyjny „Znamię! Znam je?”.

W bieżącym roku szkolnym, po raz kolejny przystępujemy do realizacji kampanii. W ramach realizacji zadań: opracujemy dla uczniów materiały edukacyjno-informacyjne, a także przeprowadzimy w klasach VIII zajęcia edukacyjno-profilaktyczne związane z tematem przewodnim kampanii. W czasie zajęć edukacyjnych uczniowie dowiedzą się m.in. o tym:

 • co to jest czerniak skóry, poznają cechy charakterystyczne czerniaka określone w kategoriach ABCDE,
 • dowiedzą się kto jest w grupie ryzyka zachorowania na czerniaka,
 • zdobędą informacje o konieczności i roli regularnego wykonywania samooceny skóry,
 • poznają tzw. Złote Zasady ochrony przed czerniakiem.

Materiały opracowała: Agnieszka Sieradzka Szkolnym koordynator Kampanii

czerniak_ulotka_2019.cdr.pdf

plakat_czerniak_2019.cdr.pdf

Tydzień profilaktyki chorób zakaźnych                                                                                  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach

           Uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony stanowi ważny cel edukacji zdrowotnej. Intensywny rozwój zagrożeń cywilizacyjnych skłania nas do podejmowania bardziej aktywnych metod jej prowadzenia. Wiedza               o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw, w tym higieniczno-sanitarnych. Dlatego na podstawie materiałów Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz organizacji pozarządowych  przeprowadziliśmy w szkole w dniach 12 – 16 września 2022r. „Tydzień profilaktyki chorób zakaźnych”.

W ramach akcji tematem przewodnim Tygodnia dla chorób zakaźnych było przekazywanie wiedzy               i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych. Formuła kampanii edukacyjno-informacyjnej pozwoliła na przeprowadzenie w klasach IV – VIII, na zajęciach wychowawczych               i zajęciach z pedagogiem szkolnym, lekcji na temat historii i wartości szczepień.                                         Lekcje przeprowadzono w oparciu o materiały opublikowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W ramach kampanii przygotowano także gazetkę informacyjną dla uczniów zawierającą informacje na temat możliwości szczepień i jej zasadności, także w języku ukraińskim.

Materiały informacyjne przygotowane przez GIS w przystępny sposób opisują m.in. objawy, sposoby zakażenia i powikłania chorób zakaźnych. Przybliżają także rolę szczepień ochronnych w zapobieganiu błonicy, krztuścowi, odrze, ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu (poliomyelitis), wirusowemu zapaleniu wątroby typu A.

Materiały zostały opracowane w języku polskim oraz ukraińskim i są skierowane m.in. do rodziców dzieci z Ukrainy. Celem działań informacyjno-edukacyjnych prowadzonych przez GIS jest utrzymanie stabilnej sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju.

Міністерство освіти і науки закликає ознайомитися з інформаційними матеріалами, підготовленими Головною санітарною інспекцією. Вони стосуються профілактики інфекційних захворювань, таких як: дифтерія, кашлюк, кір, гострий поширений дитячий параліч (поліомієліт) і гепатит А, а також вакцинації проти COVID-19.   Матеріали підготовлені польською та українською мовами.

Інформаційні матеріали, підготовлені Головною санітарною інспекцією, доступно описують, серед іншого,  симптоми, способи зараження та ускладнення інфекційних захворювань.  Вони також представляють роль профілактичних щеплень у профілактиці дифтерії, кашлюку, кору, гострого дитячого паралічу (поліомієліту) та гепатиту А.

Матеріали підготовлені польською та українською мовами і спрямовані, зокрема, на батьків дітей з України. Метою інформаційно-просвітницької діяльності Головної санітарної інспекції є підтримання стабільної епідеміологічної ситуації в нашій країні.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/profilaktyka-chorob-zakaznych--materialy-informacyjne-gis

W oparciu o materiały Kampanii zawarte na stronie internetowej MEiN informację przygotowała:

                                                     szkolny koordynator kampanii: Agnieszka Sieradzka

 

A4___covid-19_ua.pdf

A4___wzw_salmonella_ua.pdf

GRYPA_a_Dzieci_ulotka.pdf

GRYPA_a_Seniorzy_ulotka.pdf

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia jako Światowy Dzień Świadomości Autyzmu został ustanowiony w 2008 r. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu i budowanie wrażliwości społecznej w tym zakresie.

         Autyzm jest zaburzeniem rozwoju związanym z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego. To choroba nieuleczalna, jednak przy odpowiednich metodach terapeutycznych można zmniejszyć jej nasilenie. Jeszcze niedawno uważano, że autyzm dotyczy głównie chłopców – był diagnozowany u nich niemal cztery razy częściej niż u dziewcząt. Stąd też symbolicznym kolorem autyzmu stał się kolor niebieski. Najnowsze badania pokazują jednak, że autyzm w takim samym stopniu dotyka mężczyzn, jak i kobiet.

         Organizatorem i pomysłodawcą kampanii propagującej wiedzę na temat autyzmu w Polsce jest Fundacja Jaś i Małgosia. Zrzesza ona rodziców   i opiekunów dzieci z autyzmem, jak również osoby dorosłe z tą niepełnosprawnością.                                                                                                              Gminnym organizatorem Kampanii jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Siewierzu. 1 kwietnia, ponieważ 2 kwietnia wypadł w tym roku w sobotę, uczniowie przyszli do szkoły pod hasłem „bądź niebieski-włóż niebieski element ubioru”.  W czasie zajęć z wychowawcą klasy uczniowie klas młodszych mieli okazję bliżej poznać problemy osób żyjących z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu oglądając krótki film przygotowany przez szkolnego koordynatora kampanii P. Agnieszkę Sieradzką – pedagoga szkolnego.

         Celem akcji jest zwiększenie świadomości społecznej na temat autyzmu oraz zwrócenie uwagi na potrzebę większej empatii i tolerancji dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Kampania przyczynia się również do kształtowania właściwych postaw prospołecznych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

         Za umożliwienie udziału w Kampanii serdecznie dziękujemy pracownikom Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siewierzu.  Za pomoc i współpracę w realizacji Kampanii na terenie Szkoły serdecznie dziękuję wychowawcom klas młodzych: Pani Beacie Sarneckiej, Pani Annie Pastwie, Pani Jolancie Machurze.        

Agnieszka Sieradzka – pedagog szkolna

 

DSC00405

DSC00399

DSC00403

 

„Może jestem niepełnosprawny ale niepełnosprawność nie jest mną”

         W bieżącym roku szkolnym włączyliśmy się do udziału w kampanii edukacyjno-społecznej mającej na celu zmianę postrzegania osób niepełnosprawnych oraz kształtowanie postawy społecznej akceptacji i szacunku. Zadaniem kampanii jest także aktywizowanie osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w życiu społecznym.

Kampania „Może jestem niepełnosprawny ale niepełnosprawność nie jest mną” organizowana przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Będzinie z siedzibą w Siewierzu oraz Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc w Siewierzu adresowana jest przede wszystkim do mieszkańców społeczeństwa Miasta i Gminy Siewierz.

Adresatami Kampanii są trzy grupy odbiorców, w tym:

 • Rodzice dzieci, dla których przygotowano broszurę informacyjną „Moje niepełnosprawne dziecko i co dalej”, a także zorganizowanie bezpłatnych konsultacji specjalistów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi.
 • Nauczyciele, dla których zorganizowano szkolenie „Uczeń niepełnosprawny w szkole”, a także robocze spotkanie edukacyjne, mające na celu wymianę doświadczeń i spostrzeżeń z pracy z wychowankiem niepełnosprawnym w szkole.
 • Dla dzieci zorganizowano 2 aktywności, w tym: włączenie się do obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa i włączenie się do obchodów

Światowego Dnia Świadomości o autyzmie.                   W ramach tej drugiej aktywności uczniowie naszej szkoły będą uczestniczyli w zajęciach i będą wykonywali konkursowe prace plastyczne.

Poniżej zamieszczam linki do ciekawych filmów adresowanych dla dzieci młodszych i uczniów SP podnoszące tematykę problemów osób z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu i zachęcam do ich obejrzenia.

https://www.youtube.com/watch?v=5n93mDQ8080

https://www.youtube.com/watch?v=lutqa7xEqv4

Dodatkowo na terenie wybranych placówek z terenu Gminy Siewierz organizowane będą kiermasze charytatywne na rzecz Stowarzyszenia, a także zajęcia integracyjne dla dzieci.

                                                                               Opracowała: Agnieszka Sieradzka – pedagog szkolna

Plakat - kampania społeczna Bank Życzliwych Serc na www page-0001

 

 

Zapraszamy na zdalne zajęcia z pedagogiem:

 

Ćwiczenia relaksacyjne dla dzieci młodszych

 

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach

Rok szkolny 2021/2022 – zmiana od 1 października

Poniedziałek

8.30 – 9.30,

12.55-13.55,

Wtorek

7.30 – 8.30,

Środa

7.30 – 10.20,

12.25 – 14.45,

Czwartek

7.30 – 8.30,

11.55 – 14.45,

Piątek 7.30 – 11.30.


 

Zaburzenia psychosomatyczne – jakie są, objawy, co robić?

somat

Pogorszenie samopoczucia, bóle w różnych częściach ciała, które nie mają konkretnej przyczyny, uczucie zmęczenia, niepokoju, drżące dłonie i serce, które kołacze w piersi tak, jakby miało się z niej zaraz wyrwać. To opis dolegliwości towarzyszących osobom cierpiącym na choroby psychosomatyczne – takie, które mają swoje podłoże w psychice, jednak dają objawy cielesne.

Jak je rozpoznać?

Jak sobie z nimi radzić?

I wreszcie – czy da się wyleczyć bóle somatyczne?

Choroby psychosomatyczne są bardzo dokuczliwe. Mogą znacznie utrudnić człowiekowi normalne funkcjonowanie, a także prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia, np. do depresji. Wiedząc o tym, nie warto ignorować niepokojących symptomów, lecz zmierzyć się z nimi – samodzielnie i przy pomocy psychologa.

Polecam do przeczytania ciekawe informacje zawarte w materiale dostępnym poniżej

https://www.spokojwglowie.pl/zaburzenia-psychosomatyczne-jakie-sa-objawy-co-robic/

Na podstawie artykułu https://www.spokojwglowie.pl/zaburzenia-psychosomatyczne-jakie-sa-objawy-co-robic   materiały opracowała: Agnieszka Sieradzka – pedagog szkolna

stres1

.:czytaj więcej:.

Jak radzić sobie ze stresem?

          Pamiętaj !!!

 

Stres mobilizuje organizm, działa na nas konstruktywnie oraz motywująco i często prowadzi do pozytywnych zmian. Jednak gdy jest zbyt silny i zbyt długo trwa, może szkodzić zdrowiu.

W Można powiedzieć, że dla osób postrzegających stres jako wyzwanie, jest on jak wiatr wypełniający żagle okrętu, na którym wyszkolona załoga potrafi wykorzystać potencjał powiewów, by płynąć szybko. Dla załogi postrzegającej stres jako zagrożenie -  wiatr może budzić niepokój, co z kolei przełoży się na nierozsądne i pochopne decyzje, a w konsekwencji - doprowadzi nawet do zatopienia okrętu.

Fizjologiczne wskaźniki stresu:

Wśród nich: przyspieszony puls, rozszerzenie źrenic, wzmożona potliwość, kołatanie serca, napięcie mięśni rąk i nóg, sztywność karku, suchość w jamie ustnej, ucisk w gardle, pobudzenie psychoruchowe, naprzemienne uczucie gorąca i zimna, gonitwa myśli.i nieb

Psychologiczne wskaźniki stresu:

Wśród nich: rozdrażnienie, podejrzliwość, wrogość, odczuwanie nieokreślonego lęku, ataki złości, apatia, przygnębienie, poczucie osamotnienia, trudności z podejmowaniem decyzji, zachwiane poczucie własnej wartości.

Wskaźniki w zachowaniu:

Wśród nich: zwiększona pobudliwość, tiki nerwowe, impulsywność działania, utrata apetytu lub uczucie ciągłego głodu, zaburzenia snu (bezsenność lub wzmożona senność), nagłe wybuchy gniewu lub płaczu, podatność na wypadki, nadużywanie alkoholu, nadmierne palenie, konfliktowość, brak satysfakcji z wykonywanej pracy, obniżona wydajność.

 

 

nieprzewidywalna pogoda, wrodzy współplemieńcy. W takiej

Jak więc poradzić sobie ze stresem?

1.     Spróbuj pozbyć się dźwięków rozpraszających z otoczenia (remont u sąsiadów, kosiarka za oknem, itp,.)pozbędziesz sięich np. zakładając słuchawki na uszy i słuchając swojej ulubionej muzyki.

2.     Spróbuj określić, czy masz wpływ na to, co się dzieje, a co Cię stresuje. Co może Ci pomóc? Zadaj sobie pytania:

·         Czy ten stres Ci teraz pomaga?  

·         Coś Ci daje stresowanie się? Czujesz się lepiej/mobilizuje Cię to?

·         Czy to, że teraz się stresujesz zmieni coś w Twojej sytuacji? 

·         Czy ten stres coś Ci zabiera? Np. zdolność do logicznego myślenia, zdrowie, możliwość odpoczynku?

3.     Kiedy stwierdzasz, że stres w danych okolicznościach pomaga, mobilizuje, to dobrze. Jeżeli NIE, analizuj sytuację zbierając dowody za i przeciw stresowaniu się, to pomoże Ci się uspokoić.

 1. Uwierz w siebie. Pamiętaj! To, jak o sobie myślisz – dobrze czy źle - zależy w dużej mierze od tego, czego się o sobie nauczyłeś(aś) w życiu. Odwołuj się do swoich doświadczeń, przypomnij sobie, jak wiele razy pokonałeś(aś) trudności. Już w ten sposób możesz wzmocnić wiarę w siebie. Daj więc sobie szansę, przypomnij sobie wszystkie pozytywne uwagi skierowane do Ciebie (pochwały, komplementy), sukcesy (choćby te najmniejsze, jak upragniona 3 z matematyki, albo to, że nauczyłeś(aś) się grać na jakimś instrumencie, albo tworzyć swoje własne programy)... i miej to stale w pamięci.

5.     Poznaj i nazwij swoje uczucia. Przyjrzyj się własnym odczuciom, nazwij je. Zastanów się: czego się obawiasz, co Cię złości? Może boisz się, że zostaniesz oceniony, że krytycznie zareagują Twoi przyjaciele na to, co zrobiłeś(aś), albo myślisz, że nie dasz rady wykonać powierzonego ci zadania? A może idziesz na zabieg/do lekarza i nie wiesz jak będzie wyglądać wizyta, masz ważny egzamin/rozmowę, a nie czujesz się przygotowany. Złościsz się, ponieważ masz za dużo na głowie, myślisz, że nikt nie może Cię odciążyć, i że sam(a) zrobisz to najlepiej?

6.     Traktuj trudności jak wyzwanie.Skoncentruj się na chwili bieżącej – nie martw się na zapas i  zamiast zastanawiać się, co i jak będzie, skup się na działaniu TU i TERAZ. Skoncentruj na tym, na co masz wpływ, odróżniaj sprawy ważne od nieistotnychStawiaj sobie realistyczne cele, a trudne sprawy rozwiązuj po kolei, etapami - jedna po drugiej, zamiast próbować poradzić sobie ze wszystkim naraz. Rozpisz sobie plan działań i bądź dumny(a) z każdego osiągnięcia, bez względu na to, ile czasu Ci to zajmie. Pamiętaj - jeden ogromny cel  może wydawać się nieosiągalny!

7.     Znajdź swój sposób na odpoczynek.Czy wiesz, że Twój organizm może nauczyć się skutecznie odprężyć? Zrób listę rzeczy, które pomagają Ci się relaksować, a później korzystaj z niej. Wyjdź na spacer, pogłaszcz psa, posłuchaj ulubionej muzyki, obejrzyj wprawiający Cię w dobre samopoczucie film, naucz się regulować napięcie oddechem – to nie jest trudne. Wyciszaj zmysły – przebywając wśród zieleni, nad wodą… I śmiej się! Śmiech jest wskazany w każdej ilości - pomaga w rozładowaniu napięcia!

8.     Zadbaj o swoje ciało. Bądź aktywny!  Sport, jak i każda inna aktywność fizyczna (np.: koszenie trawy, odkurzanie, itp.) to proste i skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem. Kondycja fizyczna wpływa na samopoczucie psychiczne, zatem idź pobiegaj, wyjdź na długi spacer, na rower, zrób trening. Będziesz z siebie zadowolony(a). Pamiętaj o zdrowym odżywianiu i zadbaj o wystarczającą ilość snu. Sen relaksuje i jest niezbędny do podejmowania przez Twój mózg codziennej aktywności. 

9.     Skorzystaj z pomocy bliskich lub specjalistów.Jeżeli stwierdzisz, że różne techniki nie działają i nie możesz sam(a) uwolnić się od napięciaskorzystaj z pomocy. Możesz zacząć od rozmowy z zaufaną osobą: rodzicem, przyjacielem. Jest szansa, że samo nazwanie problemu, wypowiedzenie go na głos, obniży jego moc, radykalnie zmieni postrzeganie trudności i wskaże kierunek dalszego działania. Są jednak sytuacje, w których warto skorzystać z porady specjalisty– psychologa lub psychoterapeuty.

Materiał przygotowała: Agnieszka Sieradzka

w oparciu o zasoby:

Polecam do obejrzenia:

https://view.genial.ly/5e9c6d6b9f55700daa4e3402/presentation-stres-ty-tez-mozesz-sobie-z-nim-poradzic

 

 

 

mogła a „wysokich obrotach” mógł sprzyjać w walce z groźnym zwierzęciem, lub w ucieczce przed nim. Mocno bijące serce pozwalało skutecznie ukrwić, a głębokie oddechy zapewniały im tlen niezbędny do wzmożonego działania. Pot pozwalał utrzymać organizm w równowadze poprzez schładzanie, a skupienie się na tym, co dzieje się tu i teraz (wyostrzenie zmysłów) umożliwiało skuteczną walkę lub ucieczkę.

Zaburzenia emocjonalne u dzieci

           Na zachowanie dziecka w szkole wpływ ma wiele czynników. Są nimi między innymi: system nagród i kar wyniesiony z domu (czyli tzw. wychowanie), doświadczenia z przedszkola, zdrowie fizyczne, rozwój  oraz EMOCJE.

Zachowanie niektórych dzieci w szkole bardzo nas niepokoi, szczególnie dlatego, że jest uciążliwe dla innych lub niekorzystne dla samego dziecka. Tym bardziej trudno jest nam zrozumieć i zaakceptować takie zachowanie, jeżeli naszym zdaniem nic go nie usprawiedliwia: dziecko jest zdrowe, sprawne fizycznie, inteligentne.

Zadajemy sobie wtedy pytanie, dlaczego  dziecko zachowuje się w ten sposób i jak mu pomóc?

.:czytaj więcej:.


 

INSTRUKCJA

do ćwiczeń rozwijających pamięć i umiejętności słownikowe dla uczniów SP

 

Celem zajęć jest: rozwijanie funkcji manualnych, kategoryzowanie elementów i ich klasyfikowanie wg podanego kryterium, rozwijanie pamięci wzrokowej, rozwijanie umiejętności słownikowych

Drodzy uczniowie!

Mam dziś dla Was propozycję kilku ćwiczeń rozwijających pamięć i umiejętności słownikowe. Do ich realizacji niezbędne będzie:

- wydrukowanie przygotowanych kart pracy,

- przygotowanie nożyczek i materiałów do pisania.

Zalecenia indywidualne dla ucznia:

 1. Uczeń czyta polecenia samodzielnie, następnie powtarza zapamiętane treści ustnie  i wykonuje zadania.
 2. W następnej kolejności wycina elementy układanki.
 3. Wykonujemy zadania w kolejności przygotowanych kart pracy. Elementy z 2 pierwszych kart pracy („do gry w memory”), można zalaminować, po to, żeby nie uległy zniszczeniu i mogły być wykorzystane w przyszłości.

Opracowała: Agnieszka Sieradzka

Moja kolejna propozycja, tym razem dla uczniów klas starszych VII i VIII, będzie dotyczyć zapoznania się i przećwiczenia pewnych technik i zachowań związanych popularnym we współczesnym świecie terminem - będziemy mówić o asertywności.

Mam dla Was 2 propozycje:

W pierwszej kolejności proszę o obejrzenie krótkiego filmu dotyczącego zasad odmawiania.

https://www.youtube.com/watch?v=0eoD4S1jZpg

Ponieważ istotą asertywnego zachowania jest, nie tylko, opanowanie sztuki odmawiania obejrzyjcie proszę poniższą prezentację, która w sposób obrazowy (poparty konkretnymi przykładami), pokaże wam cechy wypowiedzi asertywnych, uległych i agresywnych, a także techniki zachowań asertywnych, które możemy zastosować po to, żeby nie zostać zmanipulowanymi przez rozmówcę.

https://www.youtube.com/watch?v=OvJeRQ2a4QY

Waszym zadaniem do zajęć będzie:

 1. Zastanowienie się jakie są cechy zachowań: agresywnych , uległych i asertywnych, uwzględnij skutki (jakie wywołuje u nas) dane zachowanie.
 2. Przeanalizuj poznane w prezentowanym materiale techniki zachowań asertywnych i określ, która z poznanych technik wydaje Ci się najbardziej skuteczna.

Jeśli macie ochotę podzielić się ze mną swoimi przemyśleniami proszę piszcie przez aplikację MS Teams. Życzę miłej zabawy.

Opracowała, z wykorzystaniem zasobów internetowych: Agnieszka Sieradzka