Historia

Historia

Pierwsze wzmianki historyczne o szkole w Żelisławicach pochodzą z 1850 r. Początkowo dzieci uczyły się w mieszkaniu Raczyńskiego, gdzie znajdował się urząd gminny.

Szkołę wybudowano w 1864 roku w środku wsi. Był to drewniany budynek, w którym znajdowało się mieszkanie dla nauczyciela (mały pokoik i kuchnia) i sala gdzie uczyły się dzieci. W Żelisławicach były tylko cztery oddziały, a zajęcia prowadzone były na zmianę: najpierw pierwsze dwa oddziały, następnie oddział trzeci i czwarty. Do szkoły w Żelisławicach uczęszczały dzieci ze Słowika, dzierżawy i Czekanki.

1945 - 1980

W czasie II Wojny Światowej działalność szkoły została zawieszona. 26 stycznia1945r. w szóstym dniu po wyzwoleniu Żelisławic spod okupacji hitlerowskiej kierownik szkoły Józef Kubit ogłasza wznowienie zajęć szkolnych. Pierwsze po zakończeniu działań wojennych spotkanie nauczycieli z 203 uczniami, zaczyna się od odśpiewania naszego hymnu państwowego: Jeszcze Polska nie zginęła…

W roku szkolnym 1945/1946 zajęcia odbywają się w sali starego drewnianego budynku szkolnego oraz w izbach wynajętych u p. Antoniego Dyszego i Walentego Gocyły. Rok później na sale lekcyjne przeznaczono trzy pomieszczenia w poniemieckim baraku z lotniska w Mierzęcicach. Barak był w opłakanym stanie: nie było szyb, ścian wewnętrznych, sufitów. Mieszkańcy wsi przywieźli rozebrane elementy baraku i postawili w centrum Żelisławic na placu strażackim w miejscu obecnie stojącej remizy OSP. . w dniu 6 maja 1945 roku odbyła się uroczystość poświęcenia tego baraku połączona ze zjazdem straży OSP z całej gminy Pińczyce. Na zebraniu rodziców w dniu 20 września 1945 roku postanowiono zebrać fundusze na budowę nowej szkoły. Projektodawcą był Julian Machura. Za pierwsze zebrane pieniądze zakupiono 20 000 cegieł. Dzieci nadal uczyły się w starym drewnianym budynku i baraku, który w 1946 roku został doprowadzony do porządku. Wieś w tym czasie należała do gminy Pińczyce, której wójtem był Jan Machura. Władze gminy postanowiły w swoim budżecie przeznaczyć kwotę 500 000 zł dla tej wsi, która pierwsza rozpocznie budowę szkoły. Z tej szansy skorzystali żelisławianie. Zostało zwołane zebranie wiejskie. Wszyscy uczestnicy zobowiązali się kupić po dwa metry kamienia z każdego numeru. Ludność opodatkowała się też na sumę 50 tyś. Sł. W dniu 22 maja 1947 roku do Żelisławic przyjechał wojewoda Jerzy Ziętek, starosta Tomasz Soczewica, inspektor oświaty Piotr Skowron, oraz 33 przedstawicieli prasy. Obejrzeli materiał nagromadzony przez społeczeństwo na budowę szkoły. Został on oceniony na sumę 1 000 000zł. Zatwierdzono, że Żelisławice otrzymają dodatkowo 5 300 000zł z przeznaczeniem na budowę szkoły. Dnia 16 czerwca 1947 roku rozpoczęto budowę fundamentów pod nową szkołę.

W pierwotnych planach budowy nie przewidziano Sali gimnastycznej. Widząc ogromne zaangażowanie społeczeństwa wojewoda zlecił dobudowanie Sali. Do grudnia 1947 roku budynek był już przykryty. W drugiej połowie grudnia prace przerwano ze względu na silne mrozy. W ciągu następnego roku tempo prac nie słabło. Wiosna rozpoczęto prace przy sali gimnastycznej. Wstawiono okna, zakładano instalację centralnego ogrzewania, tynkowano pomieszczenia.

W dniu 31 października 1948 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowej szkoły.

Aktu Otwarcia nowego budynku szkolnego w Żelisławicach dokonał starosta Tomasz Soczewica w obecności władz powiatowych, szkolnych, przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Katowicach, licznych gości i miejscowego społeczeństwa.

1980 - 1988

Inicjatywy rozbudowy szkoły w Żelisławicach w grudniu 1981 roku na zebraniu Komitetu Rodzicielskiego Przedszkola. Głównym celem był uzasadniony pomysł budowy przedszkola. Mieściło się ono w dwóch salach lekcyjnych na parterze szkoły, a całe zaplecze kuchenne i administracyjne przedszkola było w piwnicach szkoły. Przez dwa lata Dyrekcja Przedszkola i Szkoły prowadziła wiele rozmów z rodzicami, Radą Sołecką, władzami Miasta i Gminy, Dyrektorem Zbiorczej Szkoły Gminnej, zakładami pracy w celu uzyskania poparcia tej inicjatywy, która miała na celu poprawienie warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży.

W dniu 2 grudnia 1983 roku na walnym zebraniu mieszkańców Żelisławic został powołany Zarząd Społecznego Komitetu Modernizacji Szkoły i Budowy Przedszkola w Żelisławicach.

Od tego czasu zaczęła się żmudna praca, polegająca na szukaniu projektantów, wykonawców i sponsorów. Na wiosnę 1984 roku rozpoczęły się prace przygotowawcze budowy. W tym przedsięwzięciu uczestniczyli prawie wszyscy mieszkańcy Żelisławic. Z zainteresowaniem obserwowali prace pierwszych wykonawców (było ich kilku). W 1986 roku wybudowana była nowa część szkoły oraz dom nauczyciela. Przystąpiono do budowy przedszkola, którą ukończono w stanie surowym w 1988 roku.

1988 - 2013

W dniu 11 czerwca 1993 roku miała miejsce uroczystość nadania szkole imienia Henryka Sienkiewicza.

Wręczenia aktu nadania dokonał przedstawiciel Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach – mgr Andrzej Król. Wśród gości znaleźli się między innymi wizytatorzy: mgr Andrzej Kaźmierczak, mgr Krystyna Cembrzyńska, mgr Bożena Rzepecka, burmistrz Miasta i Gminy Siewierz – mgr Janusz Majczak oraz dyrektorzy okolicznych szkół.

W październiku 1998 roku w Żelisławicach obchodzono pięćdziesiątą rocznicę wybudowania szkoły. Uroczystość jubileuszowa stała się okazją do przekazania ufundowanego przez Radę Rodziców szkolnego sztandaru z wizerunkiem patrona naszej szkoły.

 

W naszej szkole od 1998 roku realizujemy nowe pomysły: wycieczki, konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi, imprezy dla szkoły i środowiska. Zorganizowaliśmy dwukrotnie spotkania z poetami: Józefem Baranem i Adamem Ziemianinem. Przeprowadziliśmy wystawę i aukcję rzeźb profesora Bronisława Chromego, odbył się wernisaż malarski Tadeusza Puszczewicza, dwukrotnie koncert zespołu „Krywań” oraz „Oscypek” Jana Karpiela Bułecki, spotkanie z artystami „Piwnicy pod Baranami”, benefis Wiesława Nowaka. Dzięki naszym staraniom, przy współpracy inż. Edwarda Sołtysika powstały książki o Żelisławicach „Żelisławice –szkice z dziejów wsi”, monografia szkoły „Dzieje Szkoły Podstawowej w Żelisławicach” oraz „ Żelisławice -zarys dziejów do 1864r. ”. Zorganizowaliśmy sesje historyczne : „Dzieje rodu Zalassowskich” i „Wspomnienie o profesorze Kazimierzu Nowaku” Byliśmy inicjatorami i współorganizatorami uroczystości: 50-lecia i 60-lecia nowej szkoły , 50-lecia parafii w Żelisławicach oraz 600-lecia Żelisławic. W 2008 roku zorganizowaliśmy benefis Wiesława Nowaka .

 

W okresie wzrostu zainteresowania tematyką europejską w projekcie podróżowaliśmy po Europie za jedno euro, a po Polsce za „jeden uśmiech”. Realizując wychowanie patriotyczne w projekcie „W kręgu literatury polskiej” poznawaliśmy i promowaliśmy nasza ojczystą literaturę . Przez kolejne dwa lata realizowaliśmy tematykę wychowania patriotycznego w projektach „A to Polska właśnie „ oraz „Polska, to taka kraina , która się w sercu zaczyna”. Były jeszcze projekty „Kulturalna szkoła”, „Dziedzictwo kulturowe naszego regionu”, ekologiczny „Czysty las” , „ Czy sztuka do naszych serc zapuka?” oraz wiele mniejszych .

 

Jesteśmy organizatorem wielu imprez środowiskowych: czterech walentynkowych koncertów charytatywnych na rzecz byłych i obecnych niepełnosprawnych uczniów naszej szkoły. Zorganizowaliśmy Gminny Koncert Pieśni Patriotycznych „Pieśni, którymi szliśmy do niepodległości”, Gminnych Koncertów Kolęd i Pastorałek, trzy Dekanalne Festiwale Piosenek Religijnych. Jesteśmy organizatorem wielu imprez polonistycznych na terenie szkoły i gminy Siewierz: konkursy ortograficzne, recytatorskie, polonistyczne. Nawiązaliśmy współpracę z Muzeum H. Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Od lat, co roku przeprowadzamy konkurs interdyscyplinarny o autorze „W pustyni i w puszczy”, który ma coraz szerszy zasięg. Samorząd Uczniowski od 10 lat wydaje gazetkę szkolną , organizuje festiwale piosenki, wspólne z innymi placówkami oświatowymi z terenu naszej gminy konkursy, dyskoteki, wyjazdy. Nasi uczniowie odnoszą liczne sukcesy (I miejsca w konkursach „Moja Mała Ojczyzna”, „Dziedzictwo Kulturowe Naszych Szkół”, laureat etapu wojewódzkiego „Mieć taki Dom”, Gminni Mistrzowie Ortografii , laureaci kolejnych edycji konkursu wojewódzkiego , „Zawsze kocham, Cię mamo” ). Samorząd Uczniowski zdobył I miejsce w Fundacji Roberta Schumana na najciekawszą inicjatywę obywatelska SU oraz w konkursie KO „Pro Publico bono” w kategorii gimnazjum. Nawiązaliśmy współpracę ze szkołami z Włoch i Niemiec. Obecnie szkoła uczestniczy w realizacji kilku projektów , na realizację których pozyskiwane są fundusze z EFS.

Od kilku lat (za jej sprawą) podczas „Dni Folkloru” nasz szkolny korytarz zamienia się w przepięknie kolorowe muzeum regionalne . Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowują stoiska regionalne dotyczące ludowych tradycji i zwyczajów do dziś obchodzonych w Żelisławicach. Wystawy zaczynają się od jesiennych wróżb , przez obyczaje bożonarodzeniowe, wielkanocne, aż do letnich świąt Bożego Ciała, Dożynek . Są również przedmioty związane z gospodarstwem : maśniczka, drewniana maglownica, kołowrotek kamienne żarna , ul pszczeli, strugi stolarskie , misy i dzbany gliniane oraz wiele, wiele innych. Ze zgromadzonych eksponatów urządziliśmy Szkolną Izbę Regionalną. W jednej z sal lekcyjnych zorganizowano wystawę prac plastycznych zatytułowaną „Spełniam swoje pasje i marzenia”. Wystawiono prace plastyczne naszych nauczycielek: Barbary Będkowskiej ,Agnieszki Mostowskiej, Małgorzaty Miłoch, pana Zbigniewa Gwoździa , starszych koleżanek i kolegów – Edyty Syrek, Klaudii Machury, Artura Pawlika – byłych uczniów naszej szkoły oraz obecnych naszych kolegów: Oli Mazur, Ani Płaczkowskiej, Magdaleny Machury, Magdaleny Malinowskiej, Marleny Gębskiej. Zorganizowaliśmy wystawę „Kulturotwórcza rola lasu”. Zdobyliśmy tytuł „Szkoły z klasą” , a nasi uczniowie tytuły „Uczniów z klasą”. Szkoła uczestniczy w projektach „Szkoła myślenia” oraz „Szkoła bez przemocy”. Powołaliśmy „szkolny wolontariat” , powstała drużyna harcerska.

 

 

Kierownicy i Dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Żelisławicach to:


26 I 1945 - 28 II 1945 p. Józef Kubit
1 III 1945 - 31 VIII 1947 p. Wanda Kubit
1 IX 1947 - 31 VIII 1957 p. Stanisław Kubit
1 XI 1957 - 31 VIII 1967 mgr Stefan Nowak
1 IX 1967 - 31 VIII 1984 mgr Jan Grefkowicz
1 IX 1984 - 31 VIII 1991 mgr Elżbieta Grefkowicz
1 IX 1991 - 31 VIII 1994 p. Jacek Pastwa
1 IX 1994 - 31 VIII 2013 mgr Małgorzata Miłoch

1 IX 2013  - nadal mgr Ewa Stelmach

 

 

 

 

Misja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach

 

Nasza szkoła jest szkołą środowiskową, która wspiera indywidualny rozwój każdego ucznia opierając swe działanie na takich wartościach jak mądrość, uczciwość i szczęście i przygotowanie uczniów do pełnienia ważnych ról społecznych i zawodowych.

 

O nas:

 

Nasza Szkoła to miejsce, w którym każdy uczeń ma szansę stać się wartościowym człowiekiem otwartym na dobro i piękno, wprowadzającym w życie wartości humanistyczne. Jesteśmy aktywnymi uczestnikami życia społeczności lokalnej, znającymi jej tradycje oraz współczesne potrzeby i problemy. Bierzemy udział w życiu kulturalnym naszej lokalnej społeczności.

Naszą szkołę samorządnie i demokratycznie tworzą uczniowie, rodzice i nauczyciele zintegrowani wokół wspólnych celów i działań. Tożsamość szkoły tworzymy w oparciu o kulturę i tradycje lokalne, narodowe a także cywilizację europejską, jak również ponadczasowe i ogólnoludzkie wartości.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach współtworzą trzy jednostki o różniącej się organizacji: przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Obecnie do szkoły uczęszcza 251 uczniów. Kadra pedagogiczna złożona jest z 31 nauczycieli, którzy posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe. Zajęcia odbywają się w 11 klaso-pracowniach. Szkoła dysponuje również dużą salą gimnastyczną, stołówką, świetlicą, biblioteką i gabinetem pedagoga. Uczniowie na co dzień korzystają z pracowni komputerowej z dostępem do Internetu, a w przyszłości również z wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią wybudowanego z funduszów unii Europejskiej

Aktywnym współorganizatorem życia szkoły jest Samorząd Uczniowski, który chętnie włącza się w przygotowanie uroczystości szkolnych, organizuje wystawy, konkursy, akcje charytatywne, imprezy integracyjne.

Uczniowie chętnie uczestniczą w konkursach przedmiotowych, sprawnościowych i artystycznych zdobywając nierzadko wysokie miejsca, nagrody i wyróżnienia.

Co nas wyróżnia:

¨ Jesteśmy szkołą środowiskową.

¨ Przestrzegamy praw dziecka

¨ W szkole panuje miła, przyjacielska atmosfera.

¨ Organizowane uroczystości szkolne i środowiskowe reprezentują wysoki poziom.

¨ Promujemy szkołę na terenie gminy, powiatu, województwa.

¨ Nasi rodzice angażują się w życie szkoły.