Kadra

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach

 mgr Ewa Stelmach

 nauczyciel języka polskiego, historii


 

Rada Pedagogiczna

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach


Skwara Anna

Wicedyrektor, nauczyciel języka niemieckiego.


Bańka Agnieszka
Nauczyciel języka niemieckiego, oligofrenopedagog.


Będkowska Barbara
Nauczyciel historii i plastyki.


Buła Aleksandra
Nauczyciel języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, rytmiki, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, olinofrenopedagog, bibliotekarz.


Bijak Anna
Nauczyciel języka angielskiego.


Felis Justyna
Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.


Grzesiak Dorota
Nauczyciel języka polskiego  i historii.


Guzy Dariusz
Nauczyciel wychowania fizycznego.


Gwoździewicz  Patrycja
Nauczyciel języka angielskiego.


Korusiewicz Paweł
Nauczyciel informatyki, techniki, oligofrenopedagog.


Kot Patrycja
Nauczyciel edukacji przedszkolnej.


Kubisa – Skalska Dorota
Nauczyciel edukacji przedszkolnej.


Kurzak – Szewczyk Ilona
Nauczyciel matematyki, informatyki i techniki.


Machura Jolanta
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej


Masłyka Urszula
Surdopedagog.


Masłyka Marta
Oligofrenopedagog.


Mostowska Agnieszka
Nauczyciel geografii, edukacji wczesnoszkolnej.


Młynarska Katarzyna
Pedagog specjalny.


Nimirska Alicja
Nauczyciel matematyki, biologii, przyrody, oligofrenopedagog.


Nowak Karolina
Nauczyciel edukacji przedszkolnej.


Paliga-Bańka Monika
Bibliotekarz.


Paryż-Kciuk Sandra
Psycholog


Przybyłka Marzena
Nauczyciel religii i wychowania do życia w rodzinie, oligofrenopedagog.


Rucińska Elżbieta
Nauczyciel wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej, oligofrenopedagog.


Sarnecka Beata
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.


Sieradzka Agnieszka
Pedagog szkolny, oligofrenopedagog.


Szczotarska Małgorzata
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarz, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog.


Sularz Joanna
Nauczyciel języka polskiego


Śmigas Ilona
Nauczyciel matematyki, fizyki, chemii.


Torbus Dawid
Nauczyciel muzyki, wychowawca świetlicy.


Tyburkiewicz Aneta
Neurologopeda. 

Related Articles