Do konkursu przystąpili także uczniowie naszej gminy. Pod opieką merytoryczną polonistki Agnieszki Łaszczycy uczeń III klasy Gimnazjum w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żelisławicach Dominik Machura napisał pracę, w której zaprezentował współczesne spojrzenie na problem wolności i konieczności walki w obronie własnej suwerenności w kontekście powstania warszawskiego.
     Ostatecznie 4 marca 2015 roku w Pałacu Prezydenckim nastąpiło uroczyste rozstrzygniecie konkursu, którego honorowym patronem był sam Prezydent RP Bronisław Komorowski. Nasi uczniowie otrzymali specjalne imienne zaproszenia z Kancelarii Prezydenckiej i znaleźli się w gronie 214 laureatów literackich zmagań. Podczas uroczystej gali zostały przyznane 3 główne nagrody oraz 10 wyróżnień, wśród których znalazła się praca ucznia z Żelisławic Dominika Machury.
     Rozdanie nagród i wyróżnień nastąpiło w obecności Prezydenta oraz zaproszonych gości, wśród których byli weterani walk powstańczych oraz Przewodniczący Stowarzyszenia Szarych Szeregów Wojciech Wolski. Uczniowie mogli porozmawiać z gośćmi, zadawać pytania dotyczące czasów dla nich tak odległych, ale jednocześnie niezmiernie interesujących. Mogli dowiedzieć się szczegółów na temat idei, którymi kierowali się młodzi harcerze siedemdziesiąt lat temu i porównać je ze światem wartości współczesnej młodzieży. Spotkanie uświetnił występ muzyczny zespołu młodych działaczy ZHP.
     Na zakończenie spotkania z młodzieżą Prezydent Bronisław Komorowski wygłosił przemówienie i zaznaczył, że cieszy się z możliwości spotkania się z ludźmi rozumiejącymi znaczenie wartości wyznawanych przez harcerzy. Wyraził wdzięczność organizatorom i uczestnikom konkursu za „przypomnienie i utrwalenie pamięci o Akcji pod Arsenałem, o dokonaniach Szarych Szeregów, ale także umocnienie w nas wszystkich głębokiego przekonania, że etos Szarych Szeregów jest ważny dzisiaj dla nas wszystkich, w dalszym ciągu."
     Laureatom i uczestnikom literackich zmagań serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Agnieszka Łaszczyca
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żelisławicach