Aktualności

 „W 365 dni dookoła świata”

 „W 365 dni dookoła świata”

             W roku szkolnym 2023-2024 w naszej szkole zainicjowano koło rozwijające  pod nazwą „W 365 dni dookoła świata”, prowadzone przez nauczyciela j. niemieckiego – p. Annę Skwarę. Jego celem jest rozwijanie wśród dzieci ciekawości świata oraz poznawanie kultur, tradycji i zwyczajów z różnych zakątków globu. Uczestniczące w zajęciach dzieci mają okazję podróżować wirtualnie po świecie, zdobywając wiedzę i doświadczenia, które poszerzają ich horyzonty.

Jednym z elementów naszych zajęć jest wykorzystanie własnych pamiątek z podróży, zarówno nauczyciela, jak i dzieci. Aby wzbogacić zasoby i zdobyć dodatkowe, ciekawe materiały edukacyjne, nauczyciel prowadzący zajęcia nawiązał kontakt z ambasadami różnych krajów.

12 czerwca mieliśmy zaszczyt gościć w naszej szkole ambasadora Republiki Czeskiej, pana Břetislava Dančáka. Było to wyjątkowe wydarzenie dla całej społeczności szkolnej. Ambasador zwiedzał szkołę, spotkał się z dyrekcją, przedstawicielami Rady Rodziców, nauczycielami i uczniami, a także odwiedził dzieci podczas zajęć.

Dzieci były zachwycone możliwością bezpośredniego kontaktu z przedstawicielem innego kraju, co dodatkowo pobudziło ich zainteresowanie międzynarodową tematyką. Było to dla nich niezapomniane doświadczenie. W trakcie zwiedzania ambasador wyraził swoje uznanie dla bazy dydaktycznej szkoły i zaangażowania nauczycieli w proces edukacyjny.

Pan ambasador przywiózł ze sobą różnorodne materiały edukacyjne, które wzbogacą nasze zajęcia. Przekazane materiały będą doskonałym uzupełnieniem wiedzy zdobywanej przez dzieci podczas zajęć kółka, a także inspiracją do dalszych podróży i odkrywania świata.

 

Serdecznie dziękujemy ambasadorowi, panu Břetislavowi Dančákowi, za wizytę oraz cenne materiały edukacyjne, które przekazał naszej szkole. Jesteśmy pewni, że dzięki takim wydarzeniom nasze kółko będzie się rozwijać, a dzieci będą z jeszcze większym zaangażowaniem uczestniczyć w zajęciach, odkrywając fascynujący świat różnych kultur  i tradycji.

Wizyta ambasadora Republiki Czeskiej była wyjątkowym ukoronowaniem naszych starań i dowodem na to, jak wartościowe mogą być takie inicjatywy edukacyjne. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i wsparcie, a dzieciom życzymy dalszych fascynujących podróży po świecie wiedzy!

oprac.

Anna Skwara – wicedyrektor   ZSP w Żelisławicach