Ślubowanie i Pasowanie członków MDP

Ślubowanie i Pasowanie członków MDP

Walne zebranie sprawozdawcze OSP w Żelisławicach które miało miejsce dniu 16 marca br. było okazją do złożenia ślubowania i pasowania na strażaka - członka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przez 20 nowych członków MDP w Żelisławicach. Aktu pasowania na strażaka - członka MDP dokonał Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. śląskiego, a jednocześnie Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz dh Zdzisław Banaś. Pasowani druhowie otrzymali legitymacje członkowskie z rąk opiekuna drużyny st. kpt. Andrzeja Machury.

  ŚLUBUJĘ – ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przyczyniać się do ochrony życia i mienia jej Obywateli oraz ich dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Ślubuję przestrzegać postanowień Statutu OSP i Regulaminu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, pogłębiać wiedzę pożarniczą, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej.

 

 Ślubowanie tej treści złożyli młodzi strażacy na sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelisławicach w obecności licznie zgromadzonych gości . Wśród nich byli:

dh Zdzisław Banaś - Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz oraz Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP

mł. bryg. Arkadiusz Spera - Komendant Powiatowy PSP w Będzinie 

dh Dariusz Waluszczyk- Wicestarosta Powiatu Będzińskiego 

dh Damian Dawczyński- Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz

dh Jan Mucha- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego

Pani Ewa Stelmach-Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach

Pani Alicja Bieniek- Sołtys Żelisławic

Pani Elżbieta Stawicka- Przewodnicząca KGW w Żelisławicach

Pani Sylwia Gruszka-Prezes Stowarzyszenia Wspólnie dla Mieszkańców Żelisławic

dh Grzegorz Syrek- Prezes LKS Ostoja Żelisławice oraz druhowie strażacy, koleżanki , koledzy z drużyny i rodzice .          

  W dalszej części uroczystości Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. śląskiego dh Zdzisław Banaś w asyście Komendanta Powiatowego PSP w Będzinie mł.bryg. Arkadiusza Spery dokonał wręczenia odznak wyróżniającym się członkom MDP.

 

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Śląskiego nr 1/2024 z dnia 11.01.2024 r. wyróżnieni zostali:

Srebrną Odznaką Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

 

dh Maria Jędrzejewska
dh Filip Kłósek
dh Nadia Walo
dh Olivier Kowalczyk
dh Piotr Gnacik
dh Natalia Sierka
dh Kamila Knafel
dh Marcin Rajczyk
dh Filip Sikora
dh Emilia Machura
dh Wiktoria Katolik
Brązową  Odznaką Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

 

·       dh Kinga Masłyka

·       dhUlianaStefuryn

·       dh Lena Wrocławska

·       dh Adam Czekaj

 

    Po uroczystości i zakończeniu zabrania przyszedł czas na wspólny poczęstunek przygotowany przy udziale rodziców oraz dokonanie wpisów w kronice MDP.  Obecnie członkowie MDP w Żelisławicach przygotowują się do eliminacji szkolnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, po których zdobywcy trzech pierwszych miejsc w swoich grupach wiekowych  będą reprezentować MDP w eliminacjach gminnych .

Oprawę muzyczną zapewniła niezawodna Orkiestra Dęta OSP Żelisławice pod batutą kapelmistrza Piotra Garczyka. 

Opracowała : Jolanta Machura

 

Related Articles